GRACERS FB pixel some alt

Як вітчиму всиновити дитину?

Як вітчиму всиновити дитину?

Що таке усиновлення?

Це - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду.

Вимоги до особи усиновлювача:

 • не молодша 21 року;
 • старша за дитину, яку хоче усиновити, мінімум на 15 років;
 • перебуває у шлюбі з матір'ю або батьком дитини.

Алгоритм усиновлення дитини другого з подружжя:

1. Подання заяви до служби у справах дітей районної військової адміністрації або міської ради за місцем проживання ❗️дитини❗️

Необхідні документи:

 • копія паспорта/документа, що засвідчує особу;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • висновок про стан здоровʼя заявника;
 • довідка про наявність/відсутність судимості;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • нотаріально засвідчена письмова згода батька дитини на усиновлення;

Можна зазначити, що це здійснюється в інтересах дитини, оскільки дитина вже проживає у новій родині (матері дитини і чоловіка, який бажає її усиновити).

 • документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини.

Наприклад, копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом РАЦС; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім; довідка з органу РАЦС щодо запису відомостей про батька дитини тощо.

2. Отримання висновку органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність такого інтересам дитини.

Він видається після аналізу поданих документів до служби, акту обстеження житлово-побутових умов дитини та згоди дитини на усиновлення.

Згода дитини на усиновлення надається:

 • якщо вона досягла віку та рівня розвитку, коли може її висловити;
 • письмово або усно залежно від віку та стану здоров'я дитини.

У випадку, коли дитина через стан здоровʼя або вік не усвідомлює факту усиновлення, то таке проводиться без її згоди.

3. Подання позовної заяви про усиновлення дитини до суду.

У позові можливо клопотати про зміну ПІБ, дати та/або місця народження дитини, про запис заявника батьком дитини.

4. Отримання позитивного рішення про усиновлення дитини.

На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини орган ДРАЦС вносить оновлені дані і видає свідоцтво про народження з урахуванням змін. Видане раніше свідоцтво про народження анулюється.

У результаті батьком дитини юридично та фактично стає той, хто її усиновив – він має дитину надалі виховувати, утримувати. З тим чоловіком, хто надав згоду на усиновлення своєї дитини, дитина втрачає будь-які права та обов'язки.

Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини