GRACERS FB pixel some alt

Підстави для зміни прізвища дитини та хто надає згоду

Підстави для зміни прізвища дитини та хто надає згоду

Чи так насправді легко змінити прізвище дитині?

Трапляються випадки, коли один із батьків вирішує змінити прізвище дитині, оскільки інший не опікується її проблемами та матеріальним станом, в якому перебуває дитина.

Бувають випадки, коли після розлучення матір дитини змінює своє прізвище на дівоче і хоче, щоб і дитина його носила.

При цьому, зміна прізвища дитини на прізвище матері чи батька не порушує батьківських прав іншого з батьків та не впливає на можливість брати ним участь у вихованні та утриманні дитини.

Так, Сімейним кодексом України передбачено, що прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

Крім того, матір і батько можуть присвоїти і подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання своїх.

Кожна дитини відповідно до статті 7 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року має право на збереження індивідуальності.

Одним із основних засобів ідентифікації дитини є її ім`я, яке надається дитині при народженні і складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Статтею 148 Сімейного кодексу України визначено, що у разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного із батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватись органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини (ч.3 ст.148 СК України).

Тобто, лише відсутність згоди одного із батьків на зміну прізвища дитини у віці до семи років надає право звернення до суду з позовом про зміну прізвища дитини та свідчить про наявність спору між батьками.

У сторони, яка пред'являє відповідний позов до суду, виникає процесуальний обов'язок визначити підстави позову та довести їх належними доказами в ході судового розгляду. Якщо вам потрібен сімейний адвокат для подання позову, наша компанія готова надати такі послуги.

Причини для зміни прізвища дитини можуть бути як моральні (носіння прізвища приносить дитині моральні страждання, болісні спогади, впливає на її емоційний стан), так і практичні (важкість промови, неблагозвучність, невдале сполучення прізвища, ім'я та по батькові, що породжує складнощі у дитини у спілкуванні з однолітками).

Також причиною для зміни прізвища дитини може бути неналежне виконання одним із батьків своїх батьківських обов'язків.

При цьому, для можливості задоволення судом такого позову необхідно довести, що зміна прізвища дитини відповідати саме її інтересам, а не інтересам чи бажанням одного із батьків.

У разі позбавлення батьківських прав, особа втрачає особисті немайнові права на дитину і звільняється від обов'язків щодо її виховання. У зв'язку з цим відпадає необхідність в отриманні згоди батька або матері, позбавлених батьківських прав для зміни прізвища дитини.

Усі новини