GRACERS FB pixel

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами або винятковими – у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, застосованого під час вирішення справи (практика ВС)

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами або винятковими – у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, застосованого під час вирішення справи (практика ВС)

Щоби почати дослідження зазначеного питання та здійснити подальший огляд позицій Верховного Суду, передусім необхідно зрозуміти, що мається на увазі під поняттям «нововиявлені та виняткові обставини» та які є підстави для їх застосування.

Нововиявленими обставинами є матеріально-правові факти, на яких базуються вимоги й заперечення сторін, а також факти, що водночас: 1) мають значення для правильного вирішення спору, 2) були на час вирішення справи, проте 3) на час розгляду справи не могли бути відомими.

До нововиявлених обставин, окрім згаданих вище фактів безсторонньої дійсності, на яких базуються вимоги та заперечення сторін справи, належать також факти, що є вагомими для коректного вирішення спору. Потрібними та загальними ознаками нововиявлених обставин є:

  • ці обставини були наявні під час розгляду та вирішення спору, а також винесення судового рішення, про перегляд якого подається заява;
  • ці обставини дійсно не були відомі ані учаснику (-ам), ані суду з об'єктивних причин;
  • вагомість цих обставин для винесення рішення (тобто якщо врахування їх судом під час перегляду справи призведе в результаті до ухвалення іншого судового рішення, аніж те, що вже було ухвалене, коли обставини, про які тепер ідеться, ще не були виявлені).

Отже, задля можливості перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами конститутивним чинником є новизна, невідомість юридичних фактів на час вирішення справи та фактичний вплив цих обставин на результати розв'язання спору.

За своєю правовою природою нововиявлені обставини різняться від нових обставин, обставин, які змінилися, та нових доказів. Відмінність полягає в часових ознаках, предметі доказування та істотності впливу на судове рішення.

Згідно з правовими позиціями, висловленими Верховним Судом у постановах від 07.06.2019 у справі №826/6102/16, від 06 березня 2018 року у справі № 2а-23903/09/1270 та від 03 квітня 2018 року у справі № 477/1012/14-а, нова обставина, що виникла або змінилася опісля розгляду справи, не є умовою для перегляду справ. Не вважаються нововиявленими нові обставини, які стали відомі після ухвалення судом рішення, а також зміна правової позиції суду в інших подібних справах. Не можуть вважатися нововиявленими й ті обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані учасниками чи іншими особами, котрі беруть участь у справі. Обставини, що виникли чи змінилися після ухвалення судом рішення, а також обставини, на які посилався учасник судового процесу у своїх поясненнях або які могли бути встановлені в разі виконання судом вимог процесуального закону, теж не можуть визнаватися нововиявленими.

Крім того, необхідно розрізняти нові докази та докази, якими підкріплюються нововиявлені обставини. Адже нові докази не можуть слугувати підґрунтям для перегляду судового рішення, як це відбувається у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Процесуальні порушення під час розгляду справи (зокрема, неповне встановлення фактичних обставин справи) не вважаються нововиявленими обставинами, але можуть бути підставою для перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку. Такий висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, що викладена, наприклад, у постанові від 29 серпня 2018 року в справі № 552/137/15-ц.

Обставини, які виникли чи змінилися після винесення судом рішення, також не можуть визнаватися нововиявленими.

Отже, нововиявлені обставини – це юридичні факти (фактичні обставини) справи, що мають суттєву вагу для вирішення справи, були наявні в період первинного провадження й ухвалення судового рішення, але не були й не могли бути відомі ні сторонам, ні суду за умови виконання ними всіх вимог закону для об'єктивного, повного й усебічного розгляду справи й ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення.

Згідно з приписами ч. 5 ст. 361 КАС України так само необхідно вважати винятковими обставинами встановлення Конституційним Судом України неконституційності (конституційності) закону, іншого нормативно-правового акту чи їхніх окремих положень, що застосовані (не застосовані) судом під час розгляду справи, якщо попередньо ухвалене рішення суду ще не виконане.

Встановлення Конституційним Судом України неконституційності окремого положення закону, застосованого судом під час вирішення справи, надає лише право на перегляд такого судового рішення за винятковими обставинами, а не є беззаперечною обставиною, за наявності якої суд зобов'язаний ухвалити судове рішення на користь особи, котра звертається із заявою про перегляд судового рішення за винятковими обставинами. Варто наголосити, що словосполучення «ще не виконане» не передбачає множинного тлумачення або множинного його розуміння, а також «розширеного тлумачення». Не може вважатися невиконаним рішення суду, яке набрало законної сили та яким у задоволенні позову відмовлено, оскільки таке рішення не передбачає примусового його виконання. Указана правова позиція була висловлена в постанові Верховного Суду від 17 грудня 2019 року в справі №808/2492/18, у постанові Верховного Суду від 19 листопада 2018 року в справі №755/4893/18 (755/18431/15-а), у постанові Верховного Суду від 12 листопада 2020 року в справі № 805/550/16-а та постанові об'єднаної палати Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 19 лютого 2021 року в справі №808/1628/18.

Наведене сукупно свідчить про те, що встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом для вирішення справи, може бути підставою для перегляду рішення за винятковими обставинами, тільки якщо рішення суду ще не виконане. Умови:

  • встановлення вироком суду, який набрав законної сили, вини судді у вчинені кримінального правопорушення – злочину, унаслідок якого було ухвалено рішення;
  • встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань під час вирішення цієї справи судом.

Тож якщо наявні нововиявлені або виняткові підстави для перегляду судового рішення, особа (заявник) має право звернутись із відповідною заявою до суду. Необхідно пам'ятати, що заява про перегляд рішення суду першої інстанції подається до суду, що ухвалив відповідне рішення. Заява про перегляд судового рішення суду апеляційної та касаційної інстанції, за результатами якого змінено або скасовано рішення, подається до суду тієї інстанції, котрою змінено або ухвалено нове судове рішення. Водночас заява про перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань під час вирішення цієї справи судом подається до Верховного Суду й розглядається в складі Великої Палати Верховного Суду.

Наостанок варто зауважити: якщо у вас є факти об'єктивної дійсності для перегляду судового рішення за нововиявленими чи винятковими обставинами, не зволікайте та звертайтеся до відповідного представництва суду задля перегляду попереднього рішення й відновлення справедливості.

Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини