GRACERS FB pixel some alt

Оподаткування діяльності ФОП: практичні поради

Як з отримуваного доходу сплачувати мінімальні податки?

Це питання турбує ледь не кожного, особливо підприємців, і особливо на старті зайняття ними підприємницької діяльності.
Відповіді, очевидно, потрібно шукати в податковому законодавстві. Однак, найчастіше підприємець-початківець керується усіма можливими джерелами інформації (порадами друзів, відеороликами з YouTube, Tik-Tok тощо), однак не нормами законодавства. Безумовно, з вищенаведеного контенту можна почерпнути корисну інформацію, водночас покладатися на них як на аксіому однозначно не варто.

У зазначеній “піраміді інформаційних потреб” підприємця щодо питань у сфері оподаткування отримання консультацій у юристів, або ж прочитання фахової правової аналітики, на жаль, займає далеко не передові позиції.

Як наслідок, підприємець з високою імовірністю у кінці звітного періоду отримає “радісну звістку” від податкового органу щодо наявності податкового боргу, перевищення допустимого ліміта доходу, оподаткування доходу від діяльності якою, нібито, можна було займатися, але виявилося - що нібито ні. Зазначений перелік можна продовжувати, зокрема щодо підприємців, які цілеспрямовано, або долею випадку опинилися під “особливою увагою” податківців.

Найбільш популярною (за даними Державної служби статистики України, а також інтернет-порталів YouControl та Слово і діло) у 2021р. формою здійснення підприємницької діяльності в Україні залишається шляхом реєстрація фізичних осіб як ФОПів, яких наразі в Україні зареєстровано більше 1,8 мільйона.

Так, ведення бізнесу шляхом реєстрації ФОПа є одним з тих варіантів, що потенційно дозволяють сплачувати невеликі за розміром податки, отримуючи при цьому у понад 100+ разів більший дохід.

Однак, щоб зручний спосіб ведення бізнесу не приніс в подальшому незручних, а інколи і лякаючих проблем, ФОПам необхідно взяти до уваги нижченаведені практичні поради, витрачені часові та фінансові ресурси на втілення яких, гарантовано допоможуть уникнути в рази більших проблем з “жорстким” податковими законодавством та не менш “жорсткими” податковими органами.

Порада 1. “Об'єктивно, обережно та планово обираємо систему оподаткування та за необхідності групу єдиного податку”.

Стратегічне планування важливе для підприємця не тільки щодо побудови плану просування свого бізнесу та його масштабування, а і щодо визначення приблизного розміру доходів за звітний період (місяць, квартал, рік), визначення кола своїх потенційних клієнтів, а також конкретного виду своєї діяльності. Першочергово, для належного юридичного оформлення старту своєї діяльності.

На перший погляд зазначені тези є очевидними, на яких, на перший погляд, не потрібно особливо акцентувати увагу, однак це ті нюанси, які часто є визначальними.

У випадку, якщо “бізнес пішов” і прибутки стали збільшуватися, імовірність перевищення лімітів допустимих доходів (важливо пам'ятати, що ФОП на єдиному податку сплачує податки з фактичних надходжень, а не чистого прибутку) стає все імовірнішою. Кількість клієнтів зростає, а отже збільшується імовірність отримання доходу від надання послуг/продажу товару контрагентам, отримувати дохід від яких ФОПу на єдиному податку заборонено (до прикладу ФОП 2 групи єдиного податку можуть надавати послуги юридичним особам лише платникам єдиного податку, а тим, що на загальній системі - ні).

Не менш важливо своєчасно і точно визначитися з КВЕДами, адже інколи схожі за своїм змістом види діяльності можуть бути віднесені до різних КВЕДів. Так, відсутність КВЕДу, або ж навпаки їхня надмірна кількість, можуть призвести як необхідності перейти на загальну систему оподаткування, так і необхідності доводити “реальність” правочину (див. “Пораді 8”).

Так, значна кількість проблем, що виникають у ФОП з оподаткуванням отриманих доходів, пов'язана з помилково обраною групою єдиного податку. Для запобігання настання подібних негативних наслідків, радимо ретельно підійти до стратегічного планування.

Що це передбачає?

Детально проаналізувати специфіку діяльності, якою хочете займатися (окремі види діяльності, окрім єдиного податку можуть обкладатися також іншими податками). Визначити коло своїх потенційних клієнтів (чи є серед них юридичні особи на загальній системі оподаткування).

Розрахувати потенційні щомісячні, щоквартальні та річні обсяги доходу. Це один з найбільш важливих пунктів, адже саме перевищення граничних лімітів доходу є найбільш поширеним різновидом порушення податкового законодавства та підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Розрахунок обсягів доходу є завжди непростим завданням. Задля мінімізації настання негативних наслідків, у даному випадку, радимо обирати 2-3 групу ФОП, які мають граничні обсяги доходів понад 5 та 7 мільйонів гривень відповідно.

Якщо ж і ці ліміти можуть бути недостатніми, доцільним є обрання загальної системи оподаткування, яка передбачає сплату податку з прибутку (різницю між доходами і витратами) за загальною ставкою 19,5% (18 % - ПДФО та 1,5% - військовий збір).

Протягом 4-6 місяців здійснення підприємницької діяльності ви зможете вже більш точно визначити обсяги своїх доходів та, у разі необхідності, подати до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяву про перехід на спрощену систему оподаткування.

Зауважимо, що здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

Порада 2. “Переплата – як найкращий спосіб уникнення наявності податкового боргу”

Негативним трендом останнього часу стало “приписування” податковими органами підприємцям наявності податкового боргу.
Для ФОПа, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, наявність податкового боргу у розмірі, що перевищує 3060 грн. на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів, є самостійною підставою, що зобов'язує перейти на загальну систему оподаткування.

Фактичними причинами наявності податкового боргу можуть бути різноманітні обставини – прострочення строків оплати податку, відсутність коштів для сплати у відповідний період, помилка податкової та ряд інших.

Задля недопущення настання подібних ситуацій, коли ви, або бухгалтер, що, як правило, супроводжує ще близько 10 ФОПів, банально забули про необхідність сплатити єдиний податок та/або ЄСВ, або ж податкові органи допустили помилку та “неохоче” розбираються з реальними підставами направлення вам листа-вимоги перейти на загальну систему оподаткування через податковий борг, простим та водночас ефективним способом є сплата єдиного податку та ЄСВ у більшому розмірі. Наприклад такого, що дозволяє в подальшому зарахувати суму переплат на наступні календарні 2-3 місяці (залежно від фінансової спроможності), та мінімізувати ризик отримання податкового повідомлення-рішення про наявність податкового боргу.

Порада 3. “Використовуємо лише обраний спосіб розрахунків”

Обрання для ведення підприємницької діяльності ФОПом єдиної системи унеможливлює використання таких способів розрахунків з контрагентами як бартер, міна, взаємозалік.

Податковий кодекс імперативно вимагає від платників єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

У свою чергу, якщо контрагент за надані ФОПом послуги запропонує зі свого боку поставити товар чи надати послугу, або ж провести взаємозалік за те, що вже надані ФОПу послуги, то прийняття даної пропозиції буде мати конкретні негативні наслідки – зобов'язання перейти на загальну систему оподаткування.

Порада 4. “Зараховуємо кошти до правильної “кишені”

Для багатьох людей наявність 3-4 карток різних банків на сьогодні є звичним явищем.
Так, для особи, яка зареєстрована як ФОП, після реєстрації статусу суб'єкта підприємницької діяльності, життя не припиняється, і ряд банківських рахунків вона продовжує використовувати як фізична особа.

Однак, в наслідок помилки, або ж цілеспрямовано (що відбувається все ж частіше з метою приховання здійснення операцій, уникнення оподаткування чи прагнень недопустити перевищення лімітів по доходу), кошти від підприємницької діяльності надходять на рахунки, що належать ФОПу як фізичній особі.

Чинне законодавство категорично ЗАБОРОНЯЄ використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (див. п. 14 Постанови Нацбанку № 492 від 12.11.2003р. «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів»).

Так, у разі виявлення факту надходження коштів ФОПу на «непідприємницькі рахунки» отримані доходи доведеться оподаткувати як доходи фізичної особи (за ставками 18 % ПДФО та 1,5% ЄСВ).

Окрім того, виявлення подібних операцій відразу приковує додаткову увагу до ФОПа з податкових та правоохоронних органів, що потенційно може призвести до відкриття щодо ФОПа кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків.

Для недопущення подібних ситуацій необхідно ретельно відслідковувати, на які рахунки надходять кошти від зайняття підприємницькою діяльністю (ФОПа чи фізособи), та у разі помилкового зарахування повернути кошти своєму клієнту, вказавши у цільовому призначенні «повернення помилково зарахованих коштів», та попросити здійснити переказ на рахунок ФОПа.
Безумовно, що можна спробувати довести податківцям, що кошти від підприємницької діяльності надійшли на рахунок ФОПа як фізособи помилково, однак успіх подібної стратегії подібний до лотереї.

Порада 5. “Контролюємо ліміти”

Обрання спрощеної системи оподаткування та групи єдиного податку покладають на підприємця ряд обмежень, зокрема необхідності дотримуватися граничних обсягів доходу, перевищення яких призведе до настання негативних наслідків, з-поміж яких – обов'язок перейти на іншу ставку єдиного податку, або ж взагалі на загальний податок, а також сплатити перевищення розміру отриманого доходу за ставкою 15 %.

Так, у 2021р. для ФОП єдиного податку встановлено наступні граничні розміри доходу: для ФОП 1 групи – 1 002 000 грн. (або 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня), для ФОП 2 групи  - 5 004 000 грн. (або 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня), для ФОП 3 групи – 7 002 000 грн. (або 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня).
Перевищення, або ж прагнення уникнути перевищення, граничних розмірів доходів є однією з головних підстав, що стимулює ФОПів до «заниження» офіційної вартості операцій та подальшого отримання фактичної суми за посталені товари/надані послуги у готівковій формі, або ж на рахунки ФОПа як фізособи.

Зазначені “оптимізаційні процеси” є протизаконними та потенційно можуть призвести для настання таких наслідків як виключення зі спрощеної системи оподаткування та настання кримінальної відпповідальності.

У свою чергу, належний контроль за отриманими доходами та об'єктивне прогнозування досягнення граничних розмірів доходу – дозволять уникнути надмірного податкового тягара, або ж більш серйозних негативних наслідків.

Порада 6. “Своєчасно та економно переходимо на наступний рівень”

У випадку, якщо все ж відбулося перевищення допустимого розміру доходу, то платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, зазначеного вище (для актуалізації граничного обсягу доходу необхідно керуватися пунктом 291.4 статті 291 ПК України), або ж самостійно прийняти рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп, або ж відмовитися від застосування спрощеної системи та перейти на загальну систему оподаткування.

При цьому, у разі переходу на групу оподаткування ФОП повинен подати до контролюючого органу податкову декларацію, у якій окремо відобразити:

  • обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп,
  • обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 %,
  • обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку.

Водночас, у разі належного та послідовного обліку отриманого доходу, можна уникнути сплати 15% на суму перевищення отриманого доходу, якщо своєчасно змінити групу єдиного податку, або ж взагалі перейти на загальну систему оподаткування.

Порада 7. “Відображаємо лише реальні доходи”

Особливістю спрощеної системи оподаткування є те, що, наприклад, ФОП 2 групи на єдиному податку незалежно сукупного доходу за рік (чи це дохід у розмірі мінімальної заробітної плати за кожен місяць протягом року чи максимальний у розмірі (5 млн грн.) – розмір як єдиного податку, так і ЄСВ, є однаковими.

З огляду на це, відображення реального розміру доходу для ФОПа дозволяє мінімізувати надмірну увагу з боку податкових органів, яка виникає у випадку декларування ФОПом мінімальних доходів та одночасної великої активності на його банківських рахунках (як підприємця, так і фізичної особи).

В розрізі даного питання доволі часто бухгалтери, що супроводжують ФОПів, подають періодичні (річні та квартальні) звітності ФОПа з мінімальними доходами, що у свою чергу, навіть у випадку не перевищення ліміта, матиме негативні наслідки – від надмірної уваги з боку контролюючих органів, до притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності у разі, якщо буде встановлено, що таким чином особа ухиляється від сплати податків.

Натомість, “лайф-хаком”, яким можуть скористатись ФОПи – довести, що отримані на рахуник кошти не є доходом, отриманим від зайняття податковою діяльністю, а, наприклад, отримані як позика, аванс чи передплата, що підлягають поверненню, суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт чи послуг), реалізованих у період сплати інших податків.    

Порада 8. “Не відступаємо від обраної діяльності”

Першочергово зазначення усіх КВЕДів дозволяє аргументовано апелювати на улюблені доводи податкових органів щодо нібито “нереальності” (“фіктивності”, “безтоварності”) вчинення правочинів. Логіка податкових органів наступна: “відсутність КВЕДу свідчить про те, що така діяльність не здійснюється ФОПом, а отже кошти отримані без подальшого/попереднього надання послуг чи отримання товарів”. Зазначену позиції інколи підтримує навіть Верховний Суд (Постанова ВС № 810/2523/16).

Також важливий нюанс: єдиноподатник може отримати дохід від окремої операції, яка взагалі не підпадає під класифікацію КВЕД, до прикладу, це отримання відсотків від депозиту (ІПК від 20.02.2018 р. № 683/6/99-99-12-02-03-15/ІПК); надання платником ЄП фінансової допомоги іншим суб'єктам (Лист ДФС  від 05.02.2016 р. №2503/6/99-95-42-03-15).

Якщо існує зворотня ситуація і заборонені для платників ЄП види діяльності фактично не здійснюються, то сам факт включення до таких КВЕДів до ЄДР не є підставою для виключення з Реєстру ЄП (Постанова ВС у справі №826/7216/17).

Водночас, щоб не наражатися на потенційне виключення з Реєстру платників єдиного податку (підстава – здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку) – необхідно своєчасно вносити відомості про нові КВЕДи, а також запобігати випадкам отримання доходів від видів діяльності, що не передбачена Вашими КВЕДами.

Замість висновків

Традиційно питання оподаткування є одним з найбільш проблематичних під час зайняття бізнесом. Наявність значних можливостей для ФОПів оптимізувати витрати за рахунок незначних податкових тягарів зобов'язують натомість надзвичайно ретельно підходити до питання обрання контрагента, способу розрахунку, сфери діяльності тощо.

Наведені нами поради не є гарантованими відповідями чи планом дій щодо оподаткування діяльності ФОПа, однак вони гарантовано допоможуть мінімізувати найбільш поширені ризики та запобігти виключення з реєстру платників єдиного податку.

Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини