GRACERS FB pixel some alt

Компенсація за зруйноване майно

Компенсація за зруйноване майно

Сьогодні досить актуальним є питання компенсації за зруйноване майно, що спричинене збройною агресією росії. Порядок компенсації передбачено в ЗУ «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (надалі – Закон).

Компенсації за зруйновне майно внаслідок бойових дій

Знищені об'єкти нерухомого майна - об'єкти нерухомого майна, які розташовані в Україні та стали непридатними для використання за цільовим призначенням внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації чи економічно недоцільним.

Перелік знищеного майна, яке можуть відшкодувати:

 • Квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки;
 • Об'єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки), в яких на момент пошкодження зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (крім світлопрозорих конструкцій та заповнення дверних прорізів), щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 • Складові частини об'єктів будівництва (квартири, інші житлові приміщення будівлі), які після прийняття в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна, за умови що на момент пошкодження в об'єкта будівництва зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (крім світлопрозорих конструкцій та заповнення дверних прорізів), щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт;
 • Спільне майно багатоквартирного будинку, відмінне від земельної ділянки.

Таким чином, наразі не передбачається надання компенсації за пошкодження або знищення інших об'єктів нерухомого майна або будь-якого іншого майна, такого як транспортні засоби або інші речі, які могли знаходитися в зруйнованому житлі.

Отримувачами компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна є:

1) фізичні особи - громадяни України, які є:

 • власниками пошкоджених/знищених об'єктів нерухомого майна;
 • замовниками будівництва;
 • власниками спеціального майнового права на неподільні житлові об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти житлової нерухомості або особами, які сплатили часткову ціну такого об'єкта та на користь яких зареєстровано обтяження речових прав на такий об'єкт відповідно до Закону України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому";
 • особами, які здійснили інвестування/фінансування будівництва об'єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт до набрання чинності ЗУ «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»
 • членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, будинок садибного типу, садовий або дачний будинок кооперативу, але не оформили право власності на нього;
 • спадкоємцями вищезазначених осіб.

2) об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків відповідно до ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Отримувачами компенсації не можуть бути:

1) особи, до яких застосовано санкції відповідно до ЗУ "Про санкції";

2) особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом 1 "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України;

3) спадкоємці щодо пошкоджених/знищених об'єктів нерухомого майна, які належали за життя спадкодавцям, визначеним в п. 1 і п.2.

Керуючись ст. 3 Закону для розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, військова адміністрація населеного пункту або військово-цивільна адміністрація населеного пункту утворює Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна може бути подана під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташований (розташовувався) знищений об'єкт нерухомого майна, до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації в електронній (засобами Єдиного державного веб порталу електронних послуг) або паперовій формі (через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту, нотаріуса).

Заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна подається щодо кожного знищеного об'єкта нерухомого майна окремо.

Документи, які подаються разом з заявою про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна:

 • щодо квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, у разі якщо отримувачем компенсації є власник об'єкта нерухомого майна: копія документа, що підтверджує право власності на об'єкт нерухомого майна.
 • щодо будинку садибного типу, садові та дачні будинки), в яких на момент знищення були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції: копія документа, що підтверджує право на виконання будівельних робіт (за наявності), у разі якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутні відомості про право на виконання будівельних робіт.

Інші документи, які можуть подаватись разом з заявою про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна:

 • копія свідоцтва про право на спадщину щодо компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна
 • копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) пріоритетне право на отримання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна
 • документи (у тому числі матеріали фото- і відео фіксації) об'єкта нерухомого майна до/після знищення (за наявності)

Заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна може бути подана за відсутності вищезазначених документів, внаслідок їх втрати. У такому разі отримувач компенсації звертається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з проханням сприяти в отриманні відповідних документів.

Строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви.

За рішенням Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна може бути продовжено на 30 календарних днів, якщо знищений об'єкт нерухомого майна знаходиться на території територіальної громади, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Рішення про надання/відмову у наданні компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна підлягає затвердженню рішенням виконавчого органу ради, військової адміністрації населеного пункту або військово-цивільної адміністрації населеного пункту протягом п'яти календарних днів з дня прийняття Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації такого рішення.

Відповідно до ст. 8 Закону компенсація за знищений об'єкт нерухомого майна надається шляхом:

 • надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Такий рахунок відкривається на ім'я отримувача компенсації. На ці грошові кошти, не може бути звернено стягнення та накладено арешт.
 • фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката.

Розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна визначається щодо кожного отримувача компенсації та кожного знищеного об'єкта нерухомого майна окремо, виходячи із загальної площі знищеного об'єкта нерухомого майна та вартості 1 квадратного метра площі знищеного об'єкта нерухомого майна. Визначення вартості 1 квадратного метра площі знищеного об'єкта нерухомого майна здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України в Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна.

При цьому, в залежності від типу знищеного об'єкта нерухомості, деяким отримувачам компенсації надається можливість обрати спосіб компенсації. Так, компенсація за знищений будинок садибного типу, садовий або дачний будинок, об'єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки) надається – за вибором отримувача компенсації – одним із зазначених вище способів. При цьому, компенсація за знищену квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, складову частину об'єкта будівництва (квартиру, інше житлове приміщення в будівлі), що після прийняття в експлуатацію є самостійним об'єктом нерухомого майна, надається виключно шляхом фінансування придбання іншої нерухомості з використанням житлового сертифікату.

Висновки. Прийняття Закону та створення механізму компенсації за знищене майно внаслідок бойових дій та терористичних актів спричинених збройною агресією росії, є довгоочікуваним та звичайно важливим кроком, адже механізм такої компенсації наразі передбачений чинним законодавством.

Однак, як і з багатьма іншими нормативно-правовими актами, встановлені в Законі умови, механізми компенсації за знищене майно містять низку недоліків та відкритих питань, які мають бути в найближчому майбутньому додатково врегульовані. Зокрема:

 • позбавлення іноземців, осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та могли були власниками або інвесторами, можливості отримати компенсацію;
 • відсутність зрозумілих положень стосовно надання компенсації тим, хто вже самостійно відновив своє майно, що було знищене;
 • відсутність можливості отримати компенсацію за знищення транспортних засобів та інших речей, які знаходилися в знищеному житлі.
Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини