GRACERS FB pixel some alt

Кардшейрінг як різновид інтернет-піратства

Розвиток новітніх технологій, окрім позитивного ефекту, досить часто призводить до певних проблем, а саме до появи нових видів порушень та спричинення певних недоліків, зокрема, у сфері авторського права і суміжних прав, до яких можна віднести кардшейрінг.

Поняття кардшейрінгу в Україні зявилось в 2017 році з набранням чинності Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (№ 1977-VIII).

Авторскі права

У законодавстві закріплений ряд понять, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією, одним з яких є кардшейрінг. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) кардшейрінгом визнається забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту.

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону, технічними засобами захисту є технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Однак таке визначення має недолік, оскільки кардшейрінг включений до поняття піратства, хоча він являється окремим видом порушення, яке визначено в статті 50 Закону.

Як працює кардшейрінг?

Кардшейрінг працює в обхід засобів захисту, які забезпечують доступ до відповідного каналу організації мовлення внаслідок розкриття коду із застосуванням спеціального програмного забезпечення та підключення до мережі Інтернет. Інакше кажучи, кардшейрінг означає спільне користування легальними картками супутникового телебачення шляхом роздавання ключів доступу користувачам безпосередньо через мережу Інтернет. Таким чином, користувач отримує доступ до багатьох платних телеканалів за набагато меншу плату, яка виплачується на користь власників, адміністраторів кардшейрінгових сервісів, продавців та установників такого обладнання.

Суб'єктами порушення в такому випадку виступають власники і адміністратори таких сервісів, виробники, продавці та установники приставок з кардшейрінговим обладнанням, які порушують авторські та/або суміжні права осіб, які мають права на такі програми організацій мовлення.

Відповідальність за кардшейрінг

Відповідно до чинної редакції Закону, кардшейрінг вважається піратством, тобто порушення авторського та (або) суміжних прав, з використанням мережі Інтернет.

Згідно статті 50 Закону порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є:

  • піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет; камкординг, кардшейрінг.

Крім того, стаття 176 Кримінального кодексу України є загальною щодо порушень авторського та/або суміжних прав і передбачає відповідальність за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Висновок

Підсумовуючи вищесказане, зазначу, що піратство – це негативне та досить поширене явище в України та світі. Виникнення недоліків у сфері авторських та/або суміжних прав пояснюється тим, що на законодавчому рівні удосконалюються шляхи виявлення піратської, контрафактної та іншої забороненої діяльності, замість належного правового захисту власників авторських та/або суміжних прав і забезпечення притягнення порушників до відповідальності в разі виявлення порушень.

Вважаю за доцільне, окрім адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення авторських та (або) суміжних прав, закріпити на законодавчому рівні обов'язкове матеріальне відшкодування з боку порушників власникам таких прав, що цілком допустиме в Україні.

Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини