GRACERS FB pixel

Інститут приватних детективів правовий статус та перспективи

Інститут приватних детективів діяльність якого у більшості країн світу визнана на державному рівні, врегульована законом й успішно використовується для збільшення можливостей громадян та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів. Міжнародний досвід країн засвідчує необхідність розроблення вітчизняної системи, яка дозволить функціонувати приватним детективним агентствам.

Приватна детективна діяльність в Україні

Так, приватна детективна діяльність в Україні законодавчо неврегульована. Законами не передбачено прямої заборони на здійснення детективної діяльності, але й немає її законодавчого регулювання.

Однак, виникнення та поширення приватних детективів на території України, без законного врегулювання, свідчить про інтерес з боку суспільства, але у зв'язку з відсутністю належного правового контролю з боку держави створюються умови для вчинення правопорушень у даній сфері, оскільки детективна діяльність невід'ємно пов'язана із конституційними правами людини.

Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про приватну детективну діяльність» за №3010, що засвідчує факт потреби врегулювання у правовій сфері. Метою законопроекту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб'єктів господарювання приватного права на захист своїх законних прав та інтересів. Законодавець ставить за мету легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням та значно збільшити можливості громадян та суб'єктів господарювання України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.

Відповідно до вищевказаного законопроекту приватним детективом може бути фізична особа, яка має громадянство України, повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю «правоохоронна діяльність», володіє державною мовою, стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки, пройшла відповідне навчання з метою зайняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

Загальні вимоги до кандидата є зрозумілими, однак питання проходження відповідного навчання залишається відкритим, тобто не зрозумілим відповідно до запропонованого Закону залишається питання «Уповноваженого органу», який буде навчати та підвищувати кваліфікацію осіб, які починають або здійснюють приватну детективну діяльність. Таким чином, вищевказане питання має ключове значення як на початку здійснення детективної діяльності так і під час виконання приватним детективом своїх обов'язків.

Аналогічним чином чітко не визначено «Уповноважений орган», який здійснюватиме контроль за дотриманням суб'єктами приватної детективної діяльності вимог законодавства.

Крім того, взірцем застосування практики детективної діяльності є приклади інших держав таких як США, Італія, Португалія, Японія, Канада та інші, в яких приватна детективна діяльність тривалий час дієво функціонує та врегульований на рівні законодавства.

Діяльність приватних детективів і приватних детективних агентств подібна до діяльності правоохоронних органів. У більшості, детективною діяльністю займаються люди, які в минулому мали відношення до правоохоронних органів, розвідувальних служб або інших державних органів, які мають відношення до оперативної діяльності. За для ефективного існування інституту приватних детективів, слід усвідомлювати, що детективні структури не повинні замінювати чи перебирати на себе функції державних правоохоронних органів. Саме тісна співпраця цих суб'єктів, в межах окреслених чинним законодавством повноважень, сприятиме розвитку цілісної системи захисту інтересів фізичних та юридичних осіб в державі.

Підсумовуючи можемо однозначно вказати, що діяльність та роль приватного детектива матиме великі перспективи для використання як доказів у кримінальному провадженні інформації, отриманої внаслідок такої діяльності, необхідно не тільки легалізувати сам інститут, а й доповнити Кримінально процесуальний кодекс України положеннями та інші нормативно-правові акти про приватну детективну діяльність, її статус, форми реалізації, повноваження, права та обов'язки, відповідальність, гарантії діяльності тощо. Крім того, необхідно закріпити, яким чином приватний детектив збиратиме докази, як процесуально вони передаватимуться захиснику, в який спосіб оцінюватимуться судом. Таким чином, законність способів отримання доказів відіграє велику роль при прийнятті справедливого рішення. Отже, збирання приватним детективом інформації, що має доказове значення, має бути врегульоване з особливою чіткістю. Адже порушення процедури може призвести до визнання доказів недопустимими під час судового провадження.

Дізнатися вартість послуг адвоката з кримінальних справ легко, заповнивши форму внизу сторінки.

Задати питання
Ми допоможемо вирішити ваші проблеми
Усі новини